Informacje

 • Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

  Termin - 15.02.2021

  Dodatkowe informacje

  Uwaga! Dokonano zmian w załącznikach nr 1, 2  i 3 do SIWZ

  Termin składania ofert 15.02.2021r. godz. 13:00

Dokumenty do pobrania

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załącznik 1a do SIWZ - formularz cenowy

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załączniki 1-7 do SIWZ

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór Umowy

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załącznik nr 9 -Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załączniki 1-8 do PFU

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Załącznik nr 9 do PFU

  Dodano - 04.11.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ, po wykonanych zmianach

  Dodano - 18.11.2020

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania cz.1 oraz modyfikacja SIWZ

  Dodano - 18.11.2020

  Pobierz
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert

  Dodano - 26.11.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, po wykonanych zmianach

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz robót budowlanych, po wykonanych zmianach

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU, po wykonanych zmianach

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ, po wykonanych zmianach

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania część II

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia

  Dodano - 02.12.2020

  Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania ofert

  Dodano - 10.12.2020

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ, po wykonanych zmianach

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst Załącznik nr 8 - wzór umowy, po wykonanych zmianach

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU, po wykonanych zmianach

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania część III

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Mapa do pytania 99.6 cz 3

  Dodano - 16.12.2020

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia

  Dodano - 22.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst-załącznik nr 8 - wzór umowy, po wykonanych zmianach

  Dodano - 22.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU, po wykonanych zmianach

  Dodano - 22.12.2020

  Pobierz
 • Jedn. tekst_SIWZ, po wykonanych zmianach

  Dodano - 22.12.2020

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania cz. IV

  Dodano - 22.12.2020

  Pobierz
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

  Dodano - 05.01.2021

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ po zmianach

  Dodano - 07.01.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania ofert z dnia 11-01-2021

  Dodano - 11.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU 13.01.21 - po zmianach

  Dodano - 13.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst zalacznik nr 8-wzór umowy po zmianach

  Dodano - 13.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ 13.01.2021-po zmianach

  Dodano - 13.01.2021

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania część V_13-01-2021

  Dodano - 13.01.2021

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia_13_01_2021

  Dodano - 13.01.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania ofert_New Cogen_z dnia 15_01_2021

  Dodano - 15.01.2021

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania część VI_z dnia 20.01.2021

  Dodano - 20.01.2021

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia_20-01-2021

  Dodano - 20.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst_SIWZ_20-01-2021 po zmianach

  Dodano - 20.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU - 20-01-21 po zmianach

  Dodano - 20.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst Załącznik nr 8 - wzór umowy 20-01-2021_po zmianach

  Dodano - 20.01.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania ofert z dn. 22.01.2021

  Dodano - 22.01.2021

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia 27.01.2021

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania część VII 27.01.2021

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ 27.01.2021 po zmianach

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst Załącznika nr 3 do SIWZ- wykaz robót budowlanych 27.01.2021_po zmianach

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst Załącznika nr 3 do SIWZ- wykaz robót budowlanych_27-01-2021_po zmianach

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst Załącznik nr 8 - wzór umowy po zmianach_27_01_2021

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU po zmianach 27.01.2021

  Dodano - 27.01.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania ofert

  Dodano - 29.01.2021

  Pobierz
 • Sprostowanie ogłoszenia 03.02.2021

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst załącznik nr 8 - wzór umowy po zmianach 03.02.2021

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst PFU po zmianach 03.02.2021

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst SIWZ 03.02.2021 po zmianach

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania - część VIII 03.02.2021

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Załącznik 1a do SIWZ -formularz cenowy 03.02.2021 po zmianach.docx

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Załącznik 1a do SIWZ -formularz-cenowy 03.02.2021 po zmianach.pdf

  Dodano - 03.02.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 03.02.2021 [docx]

  Dodano - 08.02.2021

  Pobierz
 • Jedn. tekst załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 03.02.2021 [pdf]

  Dodano - 08.02.2021

  Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania - część IX

  Dodano - 10.02.2021

  Pobierz
 • Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

  Dodano - 15.02.2021

  Pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert 15.02.2021

  Dodano - 15.02.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dodano - 19.05.2021

  Pobierz
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

  Dodano - 19.05.2021

  Pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Dodano - 07.07.2021

  Pobierz
 • Ogłoszenie o modyfikacji

  Dodano - 23.08.2023

  Pobierz