Aktualne zamówienia publiczne

    Archiwalne zamówienia

    • Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

      Termin - 15.02.2021

      Szczegóły