Aktualne przetargi

  Archiwalne przetargi

  • Badania energetyczne gwarantowane oraz pomiar poziomu hałasu nowo wybudowanej jednostki kogeneracyjnej przy ul. Dąbskiej 2 w Szczecinie

   Termin - 01.06.2023

   Szczegóły
  • Spółka New Cogen Sp. z o.o. informuje o prowadzonym przetargu przez firmę ANCO Sp. z o. o. pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN250 do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”, który zawiera się w realizacji zadania pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”

   Termin - 02.08.2022

   Szczegóły
  • Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

   Termin - 11.02.2022

   Szczegóły
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji o mocy poniżej 20 MW, zawartej w paliwie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/8 obręb 2058 przy ul. Marlicza w Szczecinie,

   Termin - 18.03.2020

   Szczegóły
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji o mocy poniżej 20 MW, zawartej w paliwie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/8 obręb 2058 przy ul. Marlicza w Szczecinie,

   Termin - 04.03.2020

   Szczegóły