Informacje

 • Nazwa projektu:

  Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie przy ul. Dąbskiej.

 • Opis projektu:

  Projekt zakłada budowę źródła produkującego energię elektryczną i energię cieplną w wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy poniżej 20MW (moc elektryczna na poziomie 8,2 Mwe, moc cieplna na poziomie 7,9 MWt).

 • Cel projektu:

  • zmniejszenie strat energii powstającej w procesie wytwarzania ciepła dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych do środowiska,
  • wdrożenie przyjaznej środowisku technologii produkcji energii,
  • dywersyfikacja źródeł zasilania.
 • Planowane eko-efekty:

  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 69,6 tys. CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 131,9 tys. GJ/rok.
 • Wartość projektu:

  Nakład inwestycyjny 39,0 mln zł w tym dofinansowanie UE 12,8 mln zł.

ue
ue
ue